healthblog

Životi od tri bebe spasene sa 3D štampanim implantatima

Životi od tri bebe spasene sa 3D štampanim implantatima

3D štampanje došlo je do spašavanja teških slučajeva djetinjske bolesti u kojoj je reč za omekšavanje, što je ublažilo Neuspjeh disanja i disanja. Prije toga nedostaje bilo kakvu adekvatnu intervenciju, traheobronhomalacia je pronašla inovativnu ispravljanje u tri bebe čije su ih stanje predstavile malom šansom da dosegnu mladog djetinjstva.

Istraživači na Univerzitetu C. kako bi se omogućilo podrškama da budu u korak sa rastom.

Praćenje svih tri pacijenta objavljenih u časopisu Naučnoj prelaznici Medicina pokazuje personalizirani biorosorni implantati za poštivanje sa "obećavajućim rezultatima". (more…)

By owner, ago